Z GLOSEM AMERYKI PRZEZ HISTORIE
Home » Głos Ameryki » Fotografie
Fotografie

Fotografie

Voice of America Polish Service, 1980s

Zofia Korbońska 1915-2010 at the Polish Service of the Voice of America in Washington, D.C. in 1974, with Tadeusz Lipień - Zofia Korbońska w Sekcji Polskiej Głosu Ameryki w Waszyngtonie w 1974 r. Naprzeciw niej siedzi Tadeusz Lipień.

Zofia Korbońska 1915-2010 at the Polish Service of the Voice of America in Washington, D.C. in 1974, with Tadeusz Lipień - Zofia Korbońska w Sekcji Polskiej Głosu Ameryki w Waszyngtonie w 1974 r. Naprzeciw niej siedzi Tadeusz Lipień.

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - widoczni są Marek Walicki (pierwszy od prawej, obok niego Vello Ederma, zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Głosu Ameryki.) i Ewa Jaxa-Dębicka (ostania w tle po prawej stronie). Zdzisław Dziekoński jest także widoczny częściowo w tle po lewej stronie.

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - widoczni są Marek Walicki (pierwszy od prawej, obok niego Vello Ederma, zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Głosu Ameryki.) i Ewa Jaxa-Dębicka (ostania w tle po prawej stronie). Zdzisław Dziekoński jest także widoczny częściowo w tle po lewej stronie.

Voice of Ameryka Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Dyrektor Sekcji Polskiej Marian Woźnicki (w tle).

Voice of Ameryka Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Dyrektor Sekcji Polskiej Marian Woźnicki (w tle).

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Tadeusz Strzetelski.

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Tadeusz Strzetelski.

Voice of America Polish Service - VOA Polish Service Chief Ted Lipien with Pope John Paul II at the Vatican, futher back VOA Director Kenneth Y Tomlinson and his wife Rebecca Moore Tomlinson.

Voice of America Polish Service - VOA Polish Service Chief Ted Lipien with Pope John Paul II at the Vatican, futher back VOA Director Kenneth Y Tomlinson and his wife Rebecca Moore Tomlinson. Dyrektor Sekcji Polskiej Głosu Ameryki Tadeusz Lipień na Placu Sw. Piotra w Watykanie z Papieżem Janem Pawłem II. W tle Dyrektor VOA Kenneth Y Tomlinson z żoną Rebeccą Moore Tomlinson.

Voice of America Polish Service - Ted Lipien interviews Vice President George H.W. Bush at the White House in 1987 - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Tadeusz Lipień przeprowadza wywiad z Wiceprezydentem George H.W. Bush w Białym Domu w 1987 r. na krótko przed jego oficialną wizytą w Polsce.

Voice of America Polish Service - Ted Lipien interviews Vice President George H.W. Bush at the White House in 1987 - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Tadeusz Lipień przeprowadza wywiad z Wiceprezydentem George H.W. Bush w Białym Domu w 1987 r. na krótko przed jego oficialną wizytą w Polsce.

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Zbigniew Brzezinski nagrywał wywiad w studio w Waszyngtonie. Od prawej strony: Marek Walicki i Tadeusz Lipień. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lat 1980-tych.

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Zbigniew Brzezinski nagrywał wywiad w studio w Waszyngtonie. Od prawej strony - Marek Walicki i Tadeusz Lipień. Zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lat 1980-tych.

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Janusz Hewel

Voice of America Polish Service - Sekcja Polska Głosu Ameryki - Janusz Hewel

Broszura reklamowa Sekcji Polskiej Głosu Ameryki z lat 90-tych.

Broszura reklamowa Sekcji Polskiej Głosu Ameryki z lat 90-tych.

Broszura reklamowa Sekcji Polskiej Głosu Ameryki z lat 90-tych.

Broszura reklamowa Sekcji Polskiej Głosu Ameryki z lat 90-tych.

Leave a Reply

Scroll To Top